Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kadencji 2017-2021


Prezes Zarządu

Pani Ewa Wadowska-Filarska

Wiceprezes

Pani Dorota Anna Rózga

Skarbnik

Pani Anna Skrzydlewska

Członek Pani Teresa Didoch
Członek Jadwiga Rzeźniczak

Honorowy Prezes

Pani Lidia Berner