"Święto flagi"

Z okazji „Święta flagi” słuchacze UTW w dniu 28 kwietnia uczestniczyli w utworzeniu żywej flagi na boisku I LO.