Rada Programowa

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Pabianicach

   
   

Prof. dr hab. Jan Berner

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Gabriela Idzikowska

Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Pabianicach

Prof. dr hab. Tadeusz Nowak

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Wiesław Pusz

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jacek Siciński

Uniwersytet Łódzki

Mgr Lidia Berner

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

Mgr Marzena Sobala

Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

Ewa Wadowska-Filarska

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

" Biogramy członków Rady Programowej"

Prof. dr hab. Jacek Siciński (biolog, zoolog, oceanobiolog) - kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz kierownik Zakładu Biologii Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu Łódzkiego jest związany z tą uczelnią od 1968 roku. W latach 1998 – 2002, w służbie administracji rządowej, pełnił funkcję dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska przy Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Prof. Siciński jest m.in. członkiem Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (w latach 2003 – 2006 był Sekretarzem Naukowym tego komitetu), członkiem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego, członkiem Międzywydziałowego Zespołu Eksperckiego ds. Badań Polarnych PAN, członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika Polish Polar Research oraz przedstawicielem Polski w Standing Scientific Group of Life Sciences w Naukowym Komitecie ds. Badań Antarktyki  (Scientific Committee of Antarctic Research).

Specjalizował się w biologii i ekologii wód śródlądowych, w tym zwłaszcza w entomologii wodnej. W końcu lat siedemdziesiątych włączył się w nurt badań biologicznych Antarktyki. W okresie od 1979 do 2007 roku wziął udział w pięciu polarnych ekspedycjach do Zachodniej Antarktyki i na wody Morza Weddella. W charakterze pracownika naukowego spędził dwa zimowania w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Na dorobek naukowy prof. Sicińskiego składa się kilkadziesiąt oryginalnych publikacji naukowych dotyczących biologii wód śródlądowych, entomologii wodnej,  oceanobiologii i biologii polarnej. Jest autorem licznych artykułów popularnonaukowych, haseł encyklopedycznych, współautorem akademickiego podręcznika do zoologii oraz autorem tłumaczenia i naukowego opracowania niemieckiej książki H. Garmsa pt. Rośliny i zwierzęta Europy. Wypromował czterech doktorów, wszyscy oni realizują z powodzeniem naukową karierę akademicką.

W dziedzinie biologii polarnej i oceanobiologii prof. Siciński współpracował i współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce oraz w Belgii, Francji, Norwegii i USA.  Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym m.in. Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. J. Siciński jest Pabianiczaninem związanym z miastem jako miejscem urodzenia, zamieszkania oraz podstawowego i średniego kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego zakończonego maturą w 1968 roku. Jest absolwentem Ogniska Muzycznego w Pabianicach, ukończonego w połowie lat sześćdziesiątych.