O Nas

          Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach powstał w 2003 roku. Podstawą naszej działalności jest Regulamin, w myśl którego nasz Uniwersytet funkcjonuje jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach ujęta w schemacie organizacyjnym MOK zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 7/2006 z dnia 27 października 2006r. 

   Z dniem 1 października 2014 r. przekształciliśmy się w stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach z siedzibą Pabianice ul. Kościuszki 14. Jesteśmy jednostką samodzielnie finansującą się ze składek słuchaczy. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań UTW przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta funkcjonującego od 2003 r. jako sekcja MOK.

Rok akademicki rozpoczynamy zawsze w pierwszy poniedziałek października. Składa się on z dwóch semestrów. Każdy semestr trwa 4 miesiące.

Prowadzimy różne formy naszej działalności:

  1. Wykłady audytoryjne z różnych dziedzin życia i nauki.

  2. Lektoraty języków obcych.

  3. Sekcje zainteresowań.

  4. Sesje popularno-naukowe.

  5. Zajęcia seminaryjne i warsztatowe.

  6. Wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

  7. Zajęcia sportowe.

  8. Spotkania okolicznościowe.

  9. Wernisaże i wystawy.

  10. Pomoc koleżeńska i wspomaganie potrzebujących.