Historia

 

 

 

          Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach powołany został z inicjatywy Prezydenta Miasta Pabianic prof. Jana Bernera i rozpoczął swoją działalność 17 listopada 2003 roku.

Ideą Uniwersytetu jest przede wszystkim aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi starszych, chcących poznawać świat i rozwijać swe zainteresowania.

Formami pracy Uniwersytetu będą:

 • wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki ( medycyny, historii, literatury, sztuk pięknych i filozofii).

 • spotkania w grupach tematycznych i dyskusyjnych,

 • lektoraty języków obcych,

 • działalność rekreacyjno – poznawcza.


Wybrany został Zarząd w składzie:

 1. Lidia Berner - przewodnicząca

 2. Halina Adamiak - skarbnik

 3. Elżbieta Berner - sekretarz

 4. Daniela Papiernik - członek Zarządu

 5. Maria Pietrzak - członek Zarządu

 6. Alicja Dopart - członek Zarządu

 7. Karol Wesoły - członek Zarządu


Powołane zostały sekcje:

 • języka angielskiego,

 • turystyczna.


W roku akademickim 2003/2004 słuchacze wysłuchali szereg bardzo interesuj±cych wykładów przeprowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów:

 1. Wykład inauguracyjny - „Zwalczanie i zapobieganie nowotworom piersi u kobiet i mężczyzn” - prof. Jan Berner.

 2. Aktualne możliwości rozpoznawania i leczenia nerek” - prof. Witold Chrzanowski.

 3. Żywienie w zdrowiu i w chorobie” - dr Edward Jabłoński.

 4. Wpisani w historię miasta” - mgr Alicja Dopart

 5. Wielkie miasta i ich problemy” - prof. Stanisław Liszewski.

 6. Różne oblicza kobiety w nowożytnym malarstwie europejskim” prof. Wanda Nowakowska.

 7. Architektura dworu obronnego Kapituły Krakowskiej w Pabianicach” - prof. Henryk Jaworski.

 8. Ukrzyżowany i religie świata” - ks. dr Grzegorz Dziewulski.

 9. Nie tylko Wołyń – antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich w latach 1943- 1947”

 10. Codzienne problemy psychologiczno- psychopatologiczne” - prof. Janusz Pionkowski.

 11. 650 lat Pabianic” - prof. Tadeusz Nowak.


W ramach działalności rekreacyjno – poznawczej sekcja turystyczna zorganizowała wycieczkę szlakiem zabytków i ciekawych miejsc Pabianic pod hasłem: „ Nasze Pabianice.” Trasa wiodła przez MOSiR- Cmentarz Żydowski- Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego – Park Wolności –ulicami: Żeromskiego, św. Jana, K. Pułaskiego, - Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”- Zamek Kapituły Krakowskiej – Kościół św. Mateusza.

Na koniec roku akademickiego certyfikat otrzymały 102 osoby.