Archiwum

W roku akademickim 2003/2004 certyfikat ukończenia roku otrzymało 102 słuchaczy

W roku akademickim 2004/2005 certyfikat ukończenia roku otrzymało 182 słuchaczy

 

 

 

 

 

 

W roku akademickim 2005/2006 certyfikat ukończenia roku otrzymało 222 słuchaczy

 

 

W roku akademickim 2006/2007 certyfikat ukończenia roku otrzymało 260 słuchaczy

 

 

W roku akademickim 2007/2008 certyfikat ukończenia roku otrzymało 312 słuchaczy

 

W roku akademickim 2008/2009 certyfikat ukończenia roku otrzymało 337 słuchaczy

 

W roku akademickim 2009/2010 certyfikat ukończenia roku otrzymało 349 słuchaczy

 

 

W roku akademickim 2010/2011 certyfikat ukończenia roku otrzymało 346 słuchaczy

 

Rok akademicki 2011/2012.

Semestr I

Sekcje zainteresowań, seminaria i zajęcia warsztatowe

 

 

Lp.

        

Sekcje / zajęcia

 

 

Prowadzący / opiekun

 

Miejsce  spotkań

 

1.

 

Plastyczna

 

 

Mgr  Sławomir  Białek

Starosta mgr Anna Możyszek

 

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Pułaskiego 28

 

2.

 

 

Informatyczna

 

 

Mgr  Paweł  Lewicki

Starosta:  Ewa  Filarska

 

Gimnazjum  nr  2

ul. Skłodowskiej  5

 

3.

 

 

Turystyczna

 

 

Instruktor  turystyczny

Teresa  Ogrodowicz

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

4.

 

 

Kultury i  sztuki

 

Dr  Łukasz  Grzejszczak

Starosta  Barbara  Goss

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki  14

 

5.

 

Sportowa      

- aerobik

- pływanie samodzielne

 

Bogumiła  Poleska

Starosta:  Urszula Bolonek

 

M O S  i R - Pływalnia

ul. Grota  Roweckiego 3

 

 

6.

 

Lektoraty języków obcych

 

Szkoła WONDERWORLD

Mgr  Ewa  Lewandowska

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

7.

 

 

Seminarium 

„Zdrowie,  uroda  i  styl”

 

Mgr  Bożena  Kabza

Starosta  Ewa  Majewska

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki  14

 

8.

 

 

Seminarium

„Rzeźbiarze powierzchni

ziemi- jak powstają krajobrazy Polski”

 

Mgr Zygmunt Szmidt

Starosta  mgr Anna Jurga

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki  14

 

9.

 

Zajęcia  warsztatowe

„Taniec  i  ruch”

 

Instruktor tańca

Joanna Urbaniak-Woźniak

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki  14

 

10.

 

Zajęcia warsztatowe

„Poznajemy grę w golfa”

 

Mgr Andrzej Lewandowski

 

Pole golfowe

ul. Grota Roweckiego 8A

 

11.

 

Zajęcia warsztatowe

„Fotografia cyfrowa”.

 

Instruktor  Krzysztof  Dumka

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

12.

 

Zajęcia warsztatowe

„ABC garncarstwa”

 

Mgr Ewa  Lewandowska

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

 

Lp

        

Sekcje,   seminaria,

zajęcia  warsztatowe

 

 

Dzień /godzina

 

Terminy

 

Prowadzący / starosta

 

Miejsce  spotkań

 

1.

 

Sekcja  plastyczna

 

Wtorek         10:30   /I/

Wtorek         12:30  /II/

 

każdy

 

Mgr  Sławomir  Białek

Starosta: mgr Anna Możyszek

 

Młodzieżowy Dom Kultury,ul. Pułaskiego 28

 

 

2.

 

Sekcja  informatyczna

 

Wtorek         08.30

Wtorek         10.30

Wtorek         14.30

Środa            14.00

Czwartek     14.00

 

 

 

każdy

 

Mgr  Wojciech  Kucharek

Mgr  Wojciech  Kucharek

Mgr  Paweł  Lewicki

Mgr  Paweł  Lewicki

Mgr  Paweł  Lewicki

Starosta:  Ewa  Filarska

 

 

 

Gimnazjum  nr  2

ul.  Skłodowskiej  5

 

3.

 

Sekcja  turystyczna

 

Poniedziałek wykładowy     10:00

 

każdy

 

Instruktor  turystyczny:

Teresa  Ogrodowicz

 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul.  Kościuszki  14

 

 

4.

 

Sekcja kultury i sztuki

 

Czwartek       10:00

13.10.2011

24.11.2011

08.12.2011

12.01.2012

 

Dr  Łukasz  Grzejszczak

Starosta:  Barbara  Goss

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

 

5.

Sekcja  sportowa  aerobik

pływanie  samodzielne

 

Wtorek           14:45

Środa              14:45

 

każdy

 

Instruktor:  Bogumiła Poleska

Starosta:  Urszula  Bolonek

 

M O S i R  -  Pływalnia 

ul.  Grota Roweckiego 3

 

 

6.

 

Lektoraty  języków  obcych WONDERWORLD

Angielski

Poniedziałek   17:00

Wtorek            09:00    

Wtorek            10:45

Środa               09:00

Środa               10:45

Czwartek        08:30

Czwartek        13:00

Piątek              09:00

Włoski

Poniedziałek   16:15

 

 

 

 

 

każdy

 

Mgr Kamila  Pokora

Mgr Iwona  Miszczak

Mgr Iwona  Miszczak

Mgr Agnieszka Wójcik

Mgr Milena Matysiak

Mgr Celina  Szydlik

Mgr Krzysztof  Kaluga

Mgr Agnieszka Wójcik

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury 

ul.  Kościuszki  14

 

 

 

 

 

 

_____________________

Pracownia, ul. Zielona 8

 

7.

 

Seminarium

Zdrowie uroda i styl

 

Środa               11:00

19.10.2011

16.11.2011

14.12.2011

18.01.2012

 

Mgr  Bożena  Kabza

Apteka „MEDICOR”

Starosta:  Ewa  Majewska

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

8.

 

Seminarium

Rzeźbiarz powierzchni Ziemi - jak powstały krajobrazy Polski.

 

Poniedziałek    10:30

 

24.10.2011

14.11.2011

12.12.2011

16.01.2012

 

Mgr  Zygmunt Szmidt

Starosta:  mgr  Anna  Jurga

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

9.

 

Zajęcia  warsztatowe

Taniec  i ruch

 

 

Poniedziałek   13.30

Czwartek        13:30

 

każdy

 

Instruktor:

Joanna  Urbaniak  - Woźniak

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

10.

 

Zajęcia warsztatowe

Poznajemy grę w golfa

 

 

 

listopad

 

Instruktor:

mgr Andrzej Lewandowski

 

Pole  golfowe,  Pabianice, ul. Grota Roweckiego 8A

 

11.

 

Zajęcia warsztatowe

Fotografia cyfrowa

 

 

Sobota             10:00

 

każda

 

Instruktor: Krzysztof Dumka

 

Miejski Ośrodek Kultury

ul.  Kościuszki  14

 

12.

 

Zajęcia warsztatowe

ABC garncarstwa

 

 

Czwartek        17:00

 

każdy

 

Mgr Ewa Lewandowska

 

Pracownia HOPI HOUSE

ul. Zielona 8

 

 

 

 

Rok akademicki 2011/2012

Semestr I

Program wykładów

 

 

Lp.

 

Data

 

Temat  wykładu

 

Nazwisko  wykładowcy

 

 

1.

 

03. 10. 2011 r.

g. 11.00

 

 

Inauguracja  roku  akademickiego 2010/2011

wykład inauguracyjny

Maria Skłodowska - Curie i świat medycyny.

 

Prof.  dr  hab.  med.

Edward  Towpik

z Centrum Onkologii z Warszawy

 

2.

 

17. 10. 2011 r. 

g. 11.00

 

Wstydliwe dolegliwości kobiet
 i mężczyzn na podstawie wyników raportu społecznego.

 

Prof.  dr  hab. Marek  Sosnowski

 

 

3.

 

07. 11. 2011 r.

g. 11.00

 

Golf a zdrowie.

 

Prezes  Arkadiusz  Majsterek

 

4.

 

21. 11. 2011 r.

g. 11.00

 

Skarby dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

Mgr  Anna  Hartleb

 

5.

 

05. 12. 2011 r.

g. 11.00

 

Rok 2011 – rokiem Noblisty Czesława  Miłosza.

 

Mgr  Przemysław  Pałosz

i młodzież  II LO w Pabianicach

 

 

6.

 

19. 12. 2011 r.

g. 11.00

 

Magiczn y świat  Indii.

 

Mgr  Jerzy  Bezkowski

 

7.

 

09. 01. 2012 r.

g. 11.00

 

Najczęstsze choroby oczu ludzi starszych.

 

Prof.  dr  hab.  med.

Wojciech  Omulecki

 

8.

 

 

23. 01. 2012 r.

g. 11.00

 

Historia  paryskich  kabaretów.

 

Prof.  dr  hab.  Mieczysław  Gajos

 

 

W roku akademickim 2011/2012 certyfikat ukończenia roku otrzymało 352 słuchaczy

 

 

 

Rok akademicki 2012/2013

 

 

 

Seminarium  geograficzno-turystyczne

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOK

w Pabianicach w roku akademickim 2012/2013

semestr I

 

Prowadzący: mgr Zygmunt Szmidt

Starosta grupy:  mgr Anna Jurga

 

Temat wiodący: Turystyka w Polsce i na świecie

 

Tematyka i terminy zajęć:

 

1.    Czym jest turystyka na przykładzie rozwoju

turystyki  w Polsce ?                                                  29.10.2012 r.

2.    Atrakcyjność turystyczna Polski Północnej.            26.11.2012 r

3.    Walory turystyczne Polski Południowej.                 10.12.2012 r.

4.    Atrakcje turystyczne Europy Północnej

 na przykładach.                                                          14.01.2013 r.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 10.30 w MOK

 

 

 

Sekcja kultury  i sztuki

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOK 

             w Pabianicach w roku akademickim 2012/2013 

 semestr I

 

Prowadzący:    dr Łukasz Grzejszczak 

Starosta grupy:  Barbara Goss

 

  Tematyka i terminy zajęć:

 

1. Mistrzowie grafiki europejskiej XIX-XX w.          18.10.2012r.

2. Świetliste pejzaże impresjonistów.                         8.11.2012r.    

3. Edgar Degas -życie i dzieło .                                    6.12.2012r.

4. Kanony piękna w sztuce.                                                                                            

5. Wachlarz – dodatek do stroju czy dzieło sztuki.     10.01.2013 r.

 

Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 10.00 w MOK

 

 

 

Program Klubu Literacko-Filmowego

dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOK 

           w Pabianicach w roku akademickim 2012/2013

                            semestr I

 

Prowadzący:  Marzena Sobala

Starosta grupy: Bożenna Wisławska

 

    Tematyka i terminy zajęć:

 

1. Omówienie programu Klubu.                                29.10.2012 r.

2. Przyjaciel na całe życie.                                           26.11.2012 r.    

3. Domowe ognisko.                                                   17.12.2012 r.

4. Taniec, muzyka i śpiew.                                           28.01.2013 r.

                                                 

  

     Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 16.00 w Miejskiej

                     Bibliotece Publicznej  ul. św. Jana 10

 

 

Program wykładów

 

Rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 certyfikat ukończenia roku otrzymało 363 słuchaczy

Rok akademicki 2016/2017

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

 

rok akademicki 2016/2017 - sem. I

 

Program wykładów

Szczegóły dotyczące ww. zajęć znajdują się również w gablocie w holu MOK-u

Lp.

Data/

godz.

Temat wykładu

Wykładowca

1.


 

05.10.2016r.

godz.1100

(środa)


 


 


 


 

godz. 1900

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Wykład inauguracyjny

Między Wschodem a Zachodem. Chrzest Polski i jego znaczenie dla państwa i narodu.”


 

Koncert w kościele św. Mateusza

Święta miłości kochanej Ojczyzny”


 


 


 

Mgr Dariusz Wypych


 


 


 

Chór INCANTO

pod dyrekcją Magdaleny Hudzieczek-Cieślar

2.

17.10.2016r.

godz.1100

"System ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego"

dr Marcin Kiedrzyński,

3.

07.11.2016r.

godz.1100

Poznajemy życie pszczół

Technik pszczelarz

Dariusz Serafiński

4.

21.11.2016r.

godz.1100

Henryk Sienkiewicz – dla pokrzepienia serc

Harcmistrz

Krzysztof Jakubiec –

Mistrz mowy polskiej

5.

05.12.2016r.

godz. 1100

Prawosławie – Ikona,

tradycje i miejsca kultu

Ks. Jakub Dmitruk

6.

19.12.2016r.

godz.1100

Kolędy i pieśni bożonarodzeniowe

Magdalena Hudzieczek-Cieślar – sopran

Anastazja Wilczkowska- fortepian

7.

09.01.2017r.

godz.1100

Opowieści z pięciu stron świata: Wietnam

Mgr Michał Cessanis

Redaktor naczelny portalu

NaWalizkach.com.pl


 

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

 

rok akademicki 2016/2017 - sem. II

 

Program wykładów

Szczegóły dotyczące ww. zajęć znajdują się również w gablocie w holu MOK-u


 

Lp.

Data/

godz.

Temat wykładu

Wykładowca

1.

30.01.2017r.

godz.1100

Atrakcje województwa łódzkiego - zabytki

Mgr inż.

Andrzej Danowski

2.

13.02.2017r.

godz.1100

Popołudnie w Paryżu

Grupa teatralna

I LO Pabianice

3.

27.02.2017r.

godz.1100

Przekazywanie majątku

Mariusz Okulski Mennica Wrocławska

4.

13.03.2017r.

godz.1100

Wietnam-czcigodny prawnuczek z Hanoi

Red.

Michał Cessanis

5.

27.03.2017r.

godz. 1100

Niezłe ziółka

dr n. med. Ewa Kuchowicz- toksykolog, zielarz, fitoterapeuta.

6.

10.04.2017r.

godz.1100

Umysł 60+

Psycholog

Zuzanna Kupnicka

7.

24.04.2017r.

godz.1100

O ewangelicyzmie, jego historii, formach, różnicach i podobieństwach”

Ks. Tomasz Pieczko

8.

08.05.2017r.

godz.1100

Wybory

Zarząd

9.

22.05.2017r.

godz.1100

Ciebie jedną kocham - Stefan Żeromski

Harcmistrz

Krzysztof Jakubiec –

Mistrz mowy polskiej

10.

06.06.2017r.

godz.1100

(wtorek)

Zakończenie Roku

Akademickiego

Zarząd

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

 

rok akademicki 2016/2017 - sem. I

Sekcje zainteresowań, seminaria i zajęcia warsztatowe

 

Lp.

Sekcje, seminaria,

zajęcia warsztatowe

Dzień/

godzina

Terminy

Prowadzący/

starosta

Miejsce spotkań

1.

Sekcja plastyczna

Wtorek 1200-1600

każdy

Mgr Sławomir Białek

Starosta:

Bogatko Bożena

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Pułaskiego 38

2.

Sekcja informatyczna

Środa 1445

       każda


 


 

       każdy


 

Mgr Wojciech Kucharek

Gimnazjum nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5


 

Czwartek 1100

Mgr Paweł Lewicki

Starosta:

Ewa Filarska


 

3.

Sekcja sportowa

Aerobik w wodzie


 

Wtorek 1445

każdy

Instruktor sportowy:

Bogumiła Poleska

Starości:

Anna Skrzydlewska

Ewa Szrajer

M O S i R –Pływalnia

Ul. Grota

Roweckiego 3

Pływanie samodzielne

Wtorek 1445

Środa 1445

Termy Uniejów

Czwartek 830

13.10.2016r.

10.11.2016.

08.12.201r.

12.01.2017r.


 

Starosta:

Ewa Filarska

Pływalnia w Termach Uniejów

4.

Seminarium „Zdrowie, uroda, styl”

Środa godz.1100

12. 10. 2016r.

09. 11. 2016r.

07. 12. 2016r.

11. 01. 2017r.


 

Mgr farmacji

Bożena Kabza

Apteki Medicor

Starosta:

Ewa Szrajer

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

5.

Seminarium geograficzno-podróżnicze

Poniedziałek

godz.1100

10.10.2016r.

14.11.2016r.

12.12.2016r.


 

Andrzej Chałupka Starosta:

Jadwiga Rzeźniczak

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

6.

Lektoraty

Wg harmonogramu szkoły

---

Szkoła Językowa

Wonderworld

Mgr Ewa Lewandowska

Centrum Seniora

ul. Konopnickiej 39

7.

Zajęcia warsztatowe „Taniec i ruch”

Poniedziałek

godz.1245

każdy

Instruktor tańca: Joanna Urbaniak-Woźniak

Starosta:

Anna Skrzydlewska

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

8.

Zajęcia warsztatowe

Trening umysłu”

Czwartek

Godz.1100

20. 10. 2016r.

03.11. 2016r.

01. 12. 2016r.

05.01. 2017r.


 

Mgr Anna Hartleb


 

Starosta :Anna Jurga

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

9.

Klub literacko- filmowy

Czwartek

godz.1100


 

13.10. 2016r.

17. 11.2016r.

08.12.2016r.

12.01.2017r.


 

Dyrektor

Marzena Sobala

Starosta:

Dobrosława Dumka

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

10.

Seminarium

Przypomnienie o stylach architektury”

Poniedziałek

Godz.1100

24.10.2016r.

28.11.2016r.

02.01.2017r.

Mgr inż.

Andrzej Danowski

Starosta: Ewa Szrajer

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

11.

Zajęcia warsztatowe

Fotografia cyfrowa”

Poniedziałek

godz.1700

każdy

Krzysztof Dumka

Starosta:

Barbara Goss

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

12.

Sekcja rekreacji

Wyjazdy do teatru, spacery i wycieczki po okolicy, zajęcia Nordic wal king, joga itp.

Starosta:

Jadwiga Rzeźniczak

Informacje na tablicy w holu MOK

(po lewej)

13.

Zajęcia sportowe

Klub rowerowy”

Do uzgodnienia ze starostą

Starosta:

Bożenna Wisławska

Informacje na tablicy w holu MOK

(po lewej)

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach

 

rok akademicki 2016/2017 - sem. II

Sekcje zainteresowań, seminaria i zajęcia warsztatowe

 

Lp.

Sekcje, seminaria,

zajęcia warsztatowe

Dzień/

godzina

Terminy

Prowadzący/

starosta

Miejsce spotkań

1.

Sekcja plastyczna

Wtorek 1200-1600

każdy

Mgr Sławomir Białek

Starosta:

Bogatko Bożena

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Pułaskiego 38

2.

Sekcja informatyczna

Wtorek 1000

       każda


 

      każdy

Mgr Wojciech Kucharek

Gimnazjum nr 2

im. Armii Krajowej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

Czwartek 1100

Mgr Paweł Lewicki

Starosta:

Ewa Filarska


 

3.

Sekcja sportowa

Aerobik w wodzie


 

Wtorek 1445

każdy

Instruktor sportowy:

Bogumiła Poleska

Starości:

Anna Skrzydlewska

Ewa Szrajer

M O S i R –Pływalnia

Ul. Grota

Roweckiego 3

Pływanie samodzielne

Wtorek 1445

Środa 1445

Termy Uniejów

Czwartek 830

09.02.2017r.

09.03.2017.

13.04.2017r.

11.05.2017r.

08.06.2017r.

 

Starosta:

Ewa Filarska

Pływalnia w Termach Uniejów

4.

Seminarium

przyrodnicze

Środa godz.1100

22. 02. 2017r.

22. 03. 2017r.

26. 04. 2017r.

17. 05. 2017r.

 

Mgr Tomasz Przybyliński

Ewa Szrajer

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

5.

Seminarium geograficzno-podróżnicze

Poniedziałek

godz.1100

06.02.2017r.

06.03.2017r.

03.04.2017r.

15.05.2017r.

 

Andrzej Chałupka

Starosta:

Jadwiga Rzeźniczak

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

6.

Lektoraty

Wg harmonogramu szkoły

---

Szkoła Językowa

Wonderworld

Mgr Ewa Lewandowska

Centrum Seniora

ul. Konopnickiej 39

7.

Zajęcia warsztatowe „Taniec i ruch”

Poniedziałek

godz.1245

każdy

Instruktor tańca: Joanna Urbaniak-Woźniak

Starosta:

Anna Skrzydlewska

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

8.

Zajęcia warsztatowe

Trening umysłu”

Czwartek

Godz.1100

16. 02. 2017r.

16.03. 2017r.

20. 04. 2017r.

18.05. 2017r.

 

Mgr Anna Hartleb


 

Starosta :Anna Jurga

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

9.

Klub literacko- filmowy

Czwartek

godz.1100


 

23.02. 2017r.

23. 03.2017r.

27.04.2017r.

25.05.2017r.

 

Dyrektor

Marzena Sobala

Starosta:

Dobrosława Dumka

Miejska Biblioteka Publiczna

Ul. św. Jana 10

10.

Seminarium

Przypomnienie o stylach architektury”

Poniedziałek

Godz.1100

20.02.2017r.

20.03.2017r.

29.05.2017r.

Mgr inż.

Andrzej Danowski

Starosta: Ewa Szrajer

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

11.

Zajęcia warsztatowe

Fotografia cyfrowa”

Poniedziałek

godz.1700

każdy

Krzysztof Dumka

Starosta:

Barbara Goss

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 14

12.

Sekcja rekreacji

Wyjazdy do teatru, spacery i wycieczki po okolicy, zajęcia Nordic wal king, joga itp.

Starosta:

Jadwiga Rzeźniczak

Informacje na tablicy w holu MOK

(po lewej)

13.

Zajęcia sportowe

Klub rowerowy”

Do uzgodnienia ze starostą

Starosta:

Bożenna Wisławska

Informacje na tablicy w holu MOK

(po lewej)